PHP过滤数组中的0、null、false和”等空值

6.8k PHP教程 , 发表评论

PHP对数组的操作已经一套非常完整的函数,其中就包括过滤空值。

要过滤数组中的所有值为空的元素,可直接用 array_filter() 函数。例如:

$entry = array(
             0 => 'foo',
             1 => false,
             2 => -1,
             3 => null,
             4 => '',
             5 => 0
          );

print_r(array_filter($entry));

以上代码会输出:

Array
(
    [0] => foo
    [2] => -1
)

可以看到,array_filter()函数把所有等值为false的元素全部过滤了。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

昵称 *